Koodisto: ammatillisenoppiaineet, versio 1

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueet

fisven

Koodiarvo Lyhytnimi Nimi Kuvaus
001 Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen -
003 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen -
AI Äidinkieli Äidinkieli Äidinkieli
ETK Etiikka Etiikka Etiikka
FK Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia
KU Kulttuurien tuntemus Kulttuurien tuntemus Kulttuurien tuntemus
MA Matematiikka Matematiikka Matematiikka
MAVA Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen -
MLFK Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen Käytössä YTO:t
MLMA Matematiikka ja matematiikan soveltaminen Matematiikka ja matematiikan soveltaminen Käytössä YTO:t
PS Psykologia Psykologia Psykologia
TAK Taide ja kulttuuri Taide ja kulttuuri Taide ja kulttuuri
TET Työelämätaidot Työelämätaidot Työelämätaidot
TK1 Toinen kotimainen kieli, ruotsi Toinen kotimainen kieli, ruotsi Toinen kotimainen kieli, ruotsi
TK2 Toinen kotimainen kieli, suomi Toinen kotimainen kieli, suomi YTO osa-aluekoodi
TVT Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen
TYT Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto
VK Vieraat kielet Vieraat kielet Vieraat kielet
VVAI Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi Käytössä YTO:t
VVAI11 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi viittomakielisille Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi viittomakielisille Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi viittomakielisille
VVAI15 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, viittomakieli Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, viittomakieli Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomalainen viittomakieli
VVAI16 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, opiskelijan äidinkieli Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, opiskelijan äidinkieli Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, opiskelijan äidinkieli
VVAI17 - - -
VVAI22 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä Uusi koodi 1.8.2022 perusteisiin
VVAI3 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame
VVAI4 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, romani Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, romani Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, romani
VVAI7 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
VVAI8 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, ruotsi toisena kielenä Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, ruotsi toisena kielenä Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, ruotsi toisena kielenä
VVTD toiminta digitaalisessa ympäristössä Toiminta digitaalisessa ympäristössä käytössä YTO:t
VVTK Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä Käytössä YTO:t
VVTL Taide ja luova ilmaisu Taide ja luova ilmaisu käytössä YTO:t
VVVK viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä Käytössä YTO:t
YKT Yhteiskuntataidot Yhteiskuntataidot Yhteiskuntataidot
YM Ympäristöosaaminen Ympäristöosaaminen Ympäristöosaaminen
YTKK Kestävän kehityksen edistäminen Kestävän kehityksen edistäminen Käytössä YTO:t
YTOU Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet Käytössä YTO:t
YTTH työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen Käytössä YTO:t
YTTT Työelämässä toimiminen Työelämässä toimiminen Käytössä YTO:t
YTYK yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen Käytössä YTO:t
YTYY Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta Käytössä YTO:t
YYT Yrittäjyys ja yritystoiminta Yrittäjyys ja yritystoiminta Yrittäjyys ja yritystoiminta