Koodisto: koskioppiaineetyleissivistava, versio 1

Koski oppiaineet yleissivistava

fisven

Koodiarvo Lyhytnimi Nimi Kuvaus
A A-kieli A-kieli -
A1 A1-kieli A1-kieli -
A2 A2-kieli A2-kieli -
AI Äidinkieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus -
AOM Äidinkielenomainen kieli A-oppimäärä Äidinkielenomainen kieli A-oppimäärä
B1 B1-kieli B1-kieli -
B2 B2-kieli B2-kieli -
B3 B3-kieli B3-kieli -
BI Biologia Biologia -
ET Elämänkatsomustieto Uskonto/Elämänkatsomustieto
FI Filosofia Filosofia -
FY Fysiikka Fysiikka -
GE Maantieto Maantieto -
HI Historia Historia -
KE Kemia Kemia -
KO Kotitalous Kotitalous -
KS Käsityö Käsityö -
KT Uskonto Uskonto/Elämänkatsomustieto
KU Kuvataide Kuvataide -
LI Liikunta Liikunta -
MA Matematiikka Matematiikka -
MU Musiikki Musiikki -
OP Opinto-ohjaus Opinto-ohjaus
OPA - Opinto-ohjaus ja työelämätaidot -
PS Psykologia Psykologia -
TE Terveystieto Terveystieto -
XX - Ei tiedossa Oppiaine ei tiedossa. Käytetään KOSKI-palvelussa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen aineopinnoissa silloin, kun opiskelija ei vielä opiskeluoikeuden alkuvaiheessa ole tehnyt yhtään ainevalintaa.
YH Yhteiskuntaoppi Yhteiskuntaoppi -
YL Ympäristöoppi Ympäristöoppi